Podnebie

Mongolsko je geograficky veľmi pestrá krajina. Na severe sa nachádzajú studené horské oblasti, na juhu teplá púšť Gobi ktorá pokrýva tretinu mongolského územia. Krajinu západného Mongolska určujú horské pásma, pohorie Changaj a hlavne Mongolský Altaj ako prirodzená hranica, ktoré sa vypínajú nad rozľahlou plošinou s mnohými veľkými jazerami.

Podnebie
Vzhľadom na polohu na náhornej plošine v stredoázijskom vnútrozemí má Mongolsko extrémne kontinentálne podnebie s veľmi malým množstvom zrážok (najmä v púšti Gobi).

Teplota
Väčšina krajiny je extrémne horúca v lete a studená v zime. V januári prináša studený front zo sibírskych pláni chlad a teplota na nížinách a v údoliach klesá až na -30°C. V tomto čase je účinkom teplotnej inverzie oveľa teplejšie na svahoch hôr, kde teplota stúpa s nadmorskou výškou. Na najteplejších miestach vystúpia januárové denne teploty na 0°C až 5°C, pričom v noci klesajú na -30°C v chladných oblastiach nie je zriedkavých ani -40°C.

Mongolská krajina, podnebie, počasie, teploty

V lete, najmä júli vystúpia najvyššie denné teploty na 20°C až 25°C. Leto trvá maximálne tri mesiace a je spojené so zvýšeným výsk, pričom už v septembri začnú teploty výrazne klesať.

Ročná priemerná teplota v hlavnom meste Mongolska Ulanbátare je 0°C, čo ho robí najchladnejším hlavným mestom.

Lesy
Lesy v Mongolsku pokrývajú 6% územia. Rastú v nich predovšetkým borovice, smrekovce a sibírske cédre. V oblastiach prechodu medzi lesom a stepou sa vyskytujú aj listnaté stromy ako buky, topole a vŕby.

Najvyššie pohoria:
Mongolský Altaj 4374 m
Pohorie Altaj (mongolská západná hranica) 4506 m – Belucha v Rusku
Pohorie Changaj 4021m – Otgon Tenger Uul
Pohorie Chentej 2751m – Asralt Khairkhan Uul

Najdlhšie rieky:
rieka Morgle v stredno MongolskuJenisej – pramení v Mongolsku 4092km
Selenga – 1024 km
Onon – 1032km
Kerulen – 1250km
Orchon – 1124km

Chystáte sa na vodu ? Odporúčame vodácky obchod, nášho overeného partnera Vodáci.sk

Najväčšie jazerá:
Uvs Nuur 3350km²
Chovsgol Nuur 2760km²
Char Us Nuur 2600km²