Kultúra

Mongolská kultúra je silne ovplyvnená kočovným spôsobom života. Historicky krajinu najviac ovplyvnila Čína, významný vplyv mal tibetský budhizmus, a od 20. storočia prostredníctvom Ruska  aj európska kultúra. Poslední mongolskí nomádi, ktorí sa ešte stále živia chovom dobytka alebo rybolovom, postupne zisťujú, že  ich kultúra predstavuje dôležitú hospodársku hodnotu.

Mongolskí pastieri Arati bývajú v tradičných jurtách, pália si svoju vlastnú vodku a nosia tradičné pestré kroje. Aj keď chudobní, sú mimoriadne pohostinní. Pozvať pocestného na jedlo je považované za samozrejmosť. Arati si vyvinuli tiež vlastnú formu spevu – tzv. hrdelný spev, pri ktorom sú schopní vytvoriť v hrdle dva hlasy zároveň. Svoje umenie odovzdávajú z generácie na generáciu.

mongoli pasúci stáda ovcí

Tradičné hodnoty mongolov
Témy ktoré sú po stáročia uchovávané prostredníctvom ľudových piesni sú predovšetkým láska k rodičom, statočnosť, smútok po domove, túžba vrátiť sa na miesto narodenia. Kone vždy hrali dôležitú úlohu v každodennom živote mongolov aj umení. Mongoli majú veľa bájnych hrdinov z dávnych čias.

Jurta stavanie rodinného stanu, Mongolsko.skJurta je tradičné, prenosné, drevené obydlie, ktoré používajú kočovní mongoli už po stáročia. Drevená konštrukcia je pokrytá vrstvami tkaniny a ovčou vlnou ako izoláciou. Jurty sú súčasťou národnej identity a Džingischán je opisovaný ako vodca všetkých ľudí, ktorí žijú v stanoch. Ešte aj dnes žije veľa obyvateľov v tradičných jurtách, dokonca aj v hlavnom meste Ulanbaatar.

Náboženstvo v Mongolsku
V 17. storočí sa tibetský budhizmus stal dominantným náboženstvom v Mongolsku. Tradičný šamanizmus, bol s výnimkou odľahlých oblastí vytlačený na okraj spoločnosti. Niektoré tradičné praktiky šamanizmu boli začlenené do budhistickej liturgie.
Tibetský budhizmus je rituálne náboženstvo s veľkým počtom božstiev. Toto inšpirovalo vznik náboženských objektov vrátane obrazov a sôch.
Po stalinských čiskách v roku 1930, boli budhizmus i šamanizmus prakticky zakázané. Od roku 1990 sa v Mongolsku snažia viaceré kresťanské sekty získať oporu. Asi 4% mongolského obyvateľstva tvoria moslimovia.

Navštívte Mongolsko, alebo precestujte celý svet. S našimi Last Minute zájazdmi je to jednoduché.

Festival Naadam
Každý rok sa kočovní pastieri schádzajú na tradičných národných slávnostiach Naadam, ktoré trvajú tri dni. Naadam je štátny sviatok, ktorý sa oslavuje každoročne počas letného slnovratu. Ide o tradičný festival konaný po celej krajine. Muži na nich súperia v troch športových disciplínach – v zápasení, jazde na koni a v lukostreľbe.

Mongolsko festival Naadam zápasenie mužov
V zápasení sa stretáva 1024 zápasníkov, bez váhového obmedzenia, až kým v elimináciou neostane jediný neporazený. V dostihoch je vybraných 1000 najlepších koní z celého Mongolska, ktoré pretekajú na trati dlhej 15 – 30km podľa veku koňa. V lukostreľbe musia muži trafiť 33 terčov na vzdialenosť 75 metrov. Ženy majú terče o 10 metrov bližšie. Každá súťaž dodržiava prastaré pravidlá a sprevádzajú ju tradičné rituály. Ženy súťažia len v lukostreľbe a jazde na koni.
Najväčší festival Naadam sa koná v hlavnom meste Ulanbaatar počas štátneho sviatku od 11. do 13. júla na Národnom športovom štadióne. V roku 2010 bol Naadam zapísaný na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.