Mongolsko

Mongolsko (Mongolská republika) je vnútrozemský štát v strednej Ázii, ktorý hraničí na juhu s Čínskou ľudovou republikou a na severe s Ruskou federáciou.

Krajina zaberá územie o rozlohe 1 564 116 km² a je 18. najväčšou krajinou, obýva ju však iba 3,1 milióna obyvateľov. Mongolsko je štátom s najmenšou hustotou osídlenia na zemi. Na jeden km² pripadajú 4 obyvatelia. Pre porovnanie Slovensko má hustotu 111 obyvateľov na km².

I v dnešnej dobe v Mongolsku žijú kočovní pastieri, ktorí rozširujú svoje tradície z generácie na generáciu. Kroje, známe jurty a povestný hrdelný spev ich preslávili po celom svete. Rovnako ako ich „praotec“ Džingischán.

13.3. 1921 Mongolsko vyhlásilo svoju nezávislosť na Číne. V roku 1961 sa stalo členom OSN, od roku 1990 je parlamentnou republikou, ktorá v roku 1992 prijala novú ústavu a usporiadala prvé parlamentné voľby mongolského prezidenta.

Mongolská republika, stredná Ázia

Od 90. rokov prechádza Mongolsko transformáciou a usiluje sa o rozvoj súkromného hospodárskeho sektoru. K rozvoju štátu prispieva najmä pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov dobytka a ťažba nerastných surovín.

Administratívne členenie
Mongolsko sa delí na 21 provincií (ajmakov), ktoré sa ďalej členia na 329 menších jednotiek (somonov). Hlavné mesto Ulanbátár má štatút samostatnej správnej jednotky. Počet obyvateľov hlavného mesta v posledných rokoch výrazne stúpol následkom hromadného prílevu vidiečanov. V súčasnej dobe žije v Ulanbátáre takmer 1 milión obyvateľov, čo je viac ako tretina celkového mongolského obyvateľstva.

Mongolsko vlajka

Vlajku Mongolska tvoria tri pruhy. Dva červené, ktoré symbolizujú pokrok a blahobyt a prostredný tradične modrý predstavuje bezoblačnú oblohu. Žltá farba emblému sojombo symbolizuje oheň, slnko, mesiac, spravodlivosť, princíp jin a jang a jednotu monglolskéh národa.

Základné informácie o Mongolsku
Oficiálny názov: Mongolsko (Mongyol ulus)
Štátne zriadenie: republika
Úradný jazyk: chalch mongolčina
Hlavné mesto: Ulanbátar (Ulaanbaatar)
Najväčšie mesto: Ulanbátar
Celková rozloha: 1 564 116 km2
Susedia: Čína, Rusko
Počet obyvateľov: 3 179 997 (r. 2012)
Vznik: r. 1921
Mena: Mongolský tugrik (MNT)
Časová zóna: UTC + 7 a +8
Štátna hymna: Mongol ulsyn töriin duulal
Smerové telefónne číslo +976

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu
Ritan Lu, Jiangoumen WaiČína, Peking, 100 600Tel: 0086 (10) 6532 1530, 6532 1531, 6532 1537
Email: emb.beijing@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/peking