Mongolsko

Mongolsko (Mongolská republika) je vnútrozemský štát v strednej Ázii, ktorý hraničí len s Čínskou ľudovou republikou a s Ruskou federáciou.

Krajina zaberá územie o rozlohe 1 564 116 km² a je 18. najväčšou krajinou. Obýva ju však iba 3,1 milióna obyvateľov. Mongolsko je štátom s najmenšou hustotou osídlenia na zemi. Na jeden km² pripadajú 4 obyvatelia. Pre porovnanie Slovensko má hustotu 111 obyvateľov na km².

I v dnešnej dobe v Mongolsku žijú kočovní pastieri, ktorí rozširujú svoje tradície z generácie na generáciu. Kroje, známe jurty a povestný hrdelný spev ich preslávili po celom svete. Rovnako ako ich „praotec“ Džingischán.

13.3. 1921 Mongolsko vyhlásilo svoju nezávislosť na Číne. V roku 1961 sa stalo členom OSN, od roku 1990 je parlamentnou republikou, ktorá v roku 1992 prijala novú ústavu a usporiadala prvé parlamentné voľby mongolského prezidenta.

Mongolská republika, stredná Ázia

Od 90. rokov prechádza Mongolsko transformáciou a usiluje sa o rozvoj súkromného hospodárskeho sektoru. K rozvoju štátu prispieva najmä pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov dobytka a ťažba nerastných surovín.

Administratívne členenie
Mongolsko sa delí na 21 provincií (ajmakov), ktoré sa ďalej členia na 329 menších jednotiek (somonov). Hlavné mesto Ulanbátár má štatút samostatnej správnej jednotky. Počet obyvateľov hlavného mesta v posledných rokoch výrazne stúpol následkom hromadného prílevu vidiečanov. V súčasnej dobe žije v Ulanbátáre takmer 1 milión obyvateľov, čo je viac ako tretina celkového mongolského obyvateľstva.

Základné informácie o Mongolsku

mongolsko, vlajka, dva červené pruhy, jeden modrý a symbol Soyombo
Vlajka Mongolskej republiky
 • oficiálny názov: Mongolsko (Mongyol ulus)
 • štátne zriadenie: republika
 • úradný jazyk: chalch mongolčina
 • hlavné mesto: Ulanbátar (Ulaanbaatar)
 • najväčšie mesto: Ulanbátar
 • celková rozloha: 1 564 116 km2
 • susedné krajiny: Čína, Rusko
 • počet obyvateľov: 3 179 997 (r. 2012)
 • vznik: r. 1921
 • mena: Mongolský tugrik (MNT)
 • časová zóna: UTC + 7 a +8
 • štátna hymna: Mongol ulsyn töriin duulal
 • smerové telefónne číslo +976
 • turistické informácie.